فایکو در خبر سراسری صدا و سیمای جمهموری اسلامی ایران

فایکو در خبر سراسری صدا و سیمای جمهموری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد البرز ایرانیان ،روند تولید مقاطع فولادی و برنامه های آتی شرکت در خبر سراسری صدا و سیمای جمهموری اسلامی ایران و خبر مازندران پخش شد.

در این گزارش خبری مدیریت کارخانه و مدیران تولید کارخانه از مراحل کار در یکی از بزرگترین کارخانه های تولیدکننده مقاطع فولادی گرم  کشور و منطقه گفتند.
 

مردانش همچون البرز استوار
تولیداتشان هم سخت و محکم
شاید همین است که نامش را البرز ایرانیان گذاشته اند

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی گرم در کشور و منطقه

تولیدکننده انواع میله گردهای صنعتی و ساختمانی ، تیرآهن ، نبشی و ناودانی در دو خط مجزا با ظرفیت یک ونیم میلیون تن در سال